Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2013

5thday
1462 e236 390
Reposted fromstylte stylte viaPaniRobinson PaniRobinson
5thday
0501 cebb 390
Reposted fromdajryjka dajryjka vianiemanieba niemanieba
5thday
6493 c6b0 390
Reposted frompeluda peluda vianiemanieba niemanieba
5thday
2625 78ca 390
Reposted fromznikanie znikanie vianiemanieba niemanieba
5thday
4550 a4d2 390
Reposted fromunr-eal unr-eal vianiemanieba niemanieba
5thday
6923 7ed5 390
Reposted fromGodislove Godislove viaDOBRADUPA DOBRADUPA
5thday
2829 e0c6 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viairrespective irrespective
5thday
5185 a8a2 390
Reposted fromstylte stylte viairrespective irrespective
5thday
5thday
6337 f4a0 390
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viawszystkodupa wszystkodupa
5thday

Nie ma nic gorszego, niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić Twoje życie.


— Grey’s Anatomy
5thday
 Przygoda zaczyna się tam, gdzie kończy się rozsądek.
— volfee.wordpress.com
5thday
5thday
1917 891d 390
Reposted fromretaliate retaliate viawszystkodupa wszystkodupa
5thday
3071 45b8 390
Reposted fromhermina hermina viawszystkodupa wszystkodupa

June 10 2013

5thday
Żeby pocałunek był naprawdę dobry, musi coś znaczyć, musi być z kimś, kto dla ciebie wiele znaczy, żeby w momencie, kiedy zetkną się wasze usta, poczuć to w całym ciele. Pocałunek tak gorący i namiętny, że nie chciałabyś zaczerpnąć powietrza. Nie możesz oszukiwać przy pierwszym pocałunku (…), kiedy znajdziesz już tę właściwą osobę, pierwszy pocałunek… jest wszystkim.
— grey's anatomy
Reposted fromblom1 blom1 via100suns 100suns

March 18 2013

5thday
Jeśli chcesz znajdziesz sposób, 
jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Reposted fromstrawberrry strawberrry viaspecialneeds specialneeds
5thday

March 01 2013

5thday
5738 3a72 390
Reposted fromlaj laj viamefir mefir

February 27 2013

5thday
7536 299f 390
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl